Tag Archief van: landscape

Artikel | De toekomst van ontspannen parkeerbeheer bij Leisurelands

Bij Leisurelands denk je allereerst aan ontspanning en vrije tijd. En daar draait het ook om bij de exploitant van 19 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg. Maar op het moment dat bezoekers hier ontspannen, zijn de medewerkers druk bezig om de faciliteiten probleemloos draaiend te houden. Belangrijk onderdeel van het concept van Leisurelands is een eenvoudige en soepele parkeerervaring voor haar gasten. Toegang tot de recreatiegebieden is namelijk helemaal gratis, automobilisten betalen alleen een parkeerbijdrage.

Artikel | NEN 2443: nieuwe inzichten in de toepassing

Als ontwerper van een nieuwe parkeervoorziening houd je rekening met eisen waaraan de voorziening moet voldoen. De Nederlandse norm Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages, NEN 2443, beschrijft deze eisen. Omdat het alweer ruim 10 jaar geleden is dat de laatste NEN 2443 verscheen en een nieuwe norm nog achter de horizon ligt, hebben wij de notitie “Actuele inzichten NEN 2443” opgesteld. Deze notitie geeft antwoord op prangende vragen over NEN 2443 en bevat suggesties en verbeteringen. Ook lees je hierin de ervaringen van adviseurs binnen en buiten Spark.

Artikel | Parkeerrechten vastleggen: noodzakelijk binnen gebiedsontwikkelingen

Het parkeren van auto’s vormt in toenemende mate een hoofdpijndossier in gebiedsontwikkelingen. Slimme parkeeroplossingen helpen de realisatie van onze enorme woningbouwopgave te versnellen. Als gevolg van deze oplossingen spelen nieuwe thema’s op. Eén van deze thema’s is het verdelen van een schaarse hoeveelheid parkeerruimte. Ruimte die plaats heeft gemaakt voor andere gewenste en noodzakelijke functies zoals groenvoorzieningen en ruimte om te spelen en te ontmoeten.

Artikel | Trends in 2024

Prognoses geven aan dat in 2050 maar liefst tweederde van de wereldbevolking in steden woont. En die steden willen we leefbaar en bereikbaar maken en houden. Dus moet deze enorme verdichtingsopgave ook gepaard gaan met slimme parkeer- en mobiliteitsoplossingen die doen wat ze beloven. Delleman: “De ruimte is en blijft letterlijk zo beperkt dat alleen integrale en goed doordachte oplossingen werken in de praktijk. En die komen pas tot stand als mobiliteit en parkeren vanaf het allereerste moment meegenomen worden in de plannen van stedenbouwkundigen en ontwikkelaars. Aan het eind van al het denk-, reken- en tekenwerk er nog even een bakje (lees: ondergrondse parkeergarage) en een paar hub’s met deelauto’s in zetten? Die tijd is voorbij.”

Artikel | MEO test parkeerterrein Maastricht

De gemeente Maastricht heeft in 2003 enkele parkeergarages langjarig in erfpacht uitgegeven. Medio 2017 ontvangt Rob Lamers, die namens de gemeente als contractmanager optreedt, het verzoek om de overdracht van een parkeerterrein te effectueren, zoals eerder intentioneel voorzien was in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Q-Park. Daarmee wenst de contractpartner gebruik te maken van haar eerste recht om enkele parkeerterreinen toe te voegen. Rob Lamers realiseert zich dat dit moet gebeuren onder marktconforme condities. Niet alleen vanuit het belang van de gemeente.

Artikel | Parkeer (contract)manager van de toekomst

De parkeerwereld heeft zich de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. De parkeermanager anno 1990 is niet meer te vergelijken met de parkeermanager anno nu, laat staan met die van de toekomst. Parkeren vroeg in het verleden vooral om facilitaire kennis van zaken. Betaling van parkeren gebeurde uitsluitend met muntgeld, op straat stonden eenvoudige parkeerautomaten, gebouwen bestonden voornamelijk uit onverwoestbaar beton en installaties waren nauwelijks aanwezig.

Artikel | Parkeerbeleid: eerste botsproef voor ambitieuze Omgevingsvisie

In een Omgevingsvisie weerklinken de haast grenzeloze ambities van een gemeente hoe om te gaan met de schaarse openbare ruimte en daaruit voortvloeiende ruimteclaims. Kracht bijgezet door prachtige termen als een klimaatadaptieve leefomgeving, duurzame mobiliteit en innovatief ondernemen. Parkeren is als ruimtevreter een belangrijk element in de strijd om de openbare ruimte. Ruimte waar de mens centraal staat en niet de geparkeerde auto.

Flexibel parkeerbeleid maakt nieuwe wijk toekomstbestendig

Over tien jaar wonen 20.000 Groningers in de nieuwe wijk Suikerzijde, vlakbij het centrum. De ambitie is om een groene, royale en uitnodigende wijk te realiseren. De auto? Die verdwijnt grotendeels uit het straatbeeld. Lees het interview met Ernst Bos over dit bijzondere project en de aanpak in magazine Biind.

Blog: Fiets kwijt, verleden tijd? Een handhavingsalternatief.

Op een zomerse septemberdag wandel ik door de stad. Verderop zie ik een team handhavers fietsen verwijderen die buiten de rekken staan. De handhavers laden de fietsen op hun wagen. Ik verplaats me in de fietseigenaar. Een zomers dagje eindigt straks in een deceptie. Kan de handhaving niet vriendelijker voor de fietser en tijd- en ruimtebesparender voor de gemeente? Lees verder.

Tag Archief van: landscape