Beleid

Elke stad kent haar ambities. Of het nu gaat om meer groen, minder auto’s of een bruisend ondernemersklimaat. Wij zetten onze expertise in om de ambities van jouw stad te vertalen naar een toekomstvisie op parkeren en mobiliteit.

Goed parkeerbeleid is de sleutel tot een aantrekkelijke, bereikbare en duurzame stad, waar mensen met plezier wonen en werken.

We helpen je beleid te ontwikkelen waarin duidelijk is welke rol parkeren krijgt in jouw stad en welke concrete maatregelen je de komende jaren gaat nemen.

Parkeren is emotie en raakt bewoners, bezoekers en ondernemers. Door met hen in gesprek te gaan en te blijven, betrekken we ze en creëren we draagvlak voor de maatregelen.

Bekijk ook de projecten op het gebied van: