Privacy statement

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Spark B.V.
Nieuwstraat 4
2266 AD Leidschendam
Website: https://spark-parkeren.nl
E-mail: info@spark-parkeren.nl
Telefoonnummer: +31 (0)70 3177005

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

  • Uitvoering van een overeenkomst: dit is wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of de intentie om een overeenkomst aan te gaan, na te komen;
  • Wettelijke verplichting: dit is wanneer wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals het bijhouden van gegevens voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of wetgevingsinstantie;
  • Gerechtvaardigd belang – deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop;
  • Toestemming – zoals bijvoorbeeld om je persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die wij van je hebben.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van ons) dit heeft beoordeeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Mailingen
Om de nieuwsbrief naar je te kunnen versturen, bewaren wij de volgende gegevens in ons CRM systeem:
Naam en e-mailadres verkregen via het nieuwsbrief formulier op onze website.

Deze gegevens bewaren wij zolang wij mailingen versturen totdat je je hiervoor uitschrijft; dit kan via de link onderaan in de ontvangen digitale nieuwsbrief.

Contactformulier
Op onze website verzamelen wij persoonsgegevens via het algemene contactformulier. Hierbij verzamelen wij naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij om -op jouw verzoek- contact met je te kunnen opnemen over een bepaald product of om jouw vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens bewaren wij twee weken.

Crediteuren/debiteuren/opdrachtgevers
Wij leggen de zakelijke wettelijke vereiste gegevens vast in ons CRM systeem. En daarnaast indien bekend: naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@spark-parkeren.nl.

Voordat wij je persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij je vragen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over jouw interacties met ons, zodat wij jouw persoonsgegevens kunnen terugvinden. Indien de gegevens die wij over jou bewaren onjuist zijn, kun je ons vragen alle onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@spark-parkeren.nl.