Artikelen door Marije Kerlen

Artikel | Trends in 2024

Prognoses geven aan dat in 2050 maar liefst tweederde van de wereldbevolking in steden woont. En die steden willen we leefbaar en bereikbaar maken en houden. Dus moet deze enorme verdichtingsopgave ook gepaard gaan met slimme parkeer- en mobiliteitsoplossingen die doen wat ze beloven. Delleman: “De ruimte is en blijft letterlijk zo beperkt dat alleen integrale en goed doordachte oplossingen werken in de praktijk. En die komen pas tot stand als mobiliteit en parkeren vanaf het allereerste moment meegenomen worden in de plannen van stedenbouwkundigen en ontwikkelaars. Aan het eind van al het denk-, reken- en tekenwerk er nog even een bakje (lees: ondergrondse parkeergarage) en een paar hub’s met deelauto’s in zetten? Die tijd is voorbij.”

Artikel | MEO test parkeerterrein Maastricht

De gemeente Maastricht heeft in 2003 enkele parkeergarages langjarig in erfpacht uitgegeven. Medio 2017 ontvangt Rob Lamers, die namens de gemeente als contractmanager optreedt, het verzoek om de overdracht van een parkeerterrein te effectueren, zoals eerder intentioneel voorzien was in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Q-Park. Daarmee wenst de contractpartner gebruik te maken van haar eerste recht om enkele parkeerterreinen toe te voegen. Rob Lamers realiseert zich dat dit moet gebeuren onder marktconforme condities. Niet alleen vanuit het belang van de gemeente.

Artikel | Parkeer (contract)manager van de toekomst

De parkeerwereld heeft zich de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. De parkeermanager anno 1990 is niet meer te vergelijken met de parkeermanager anno nu, laat staan met die van de toekomst. Parkeren vroeg in het verleden vooral om facilitaire kennis van zaken. Betaling van parkeren gebeurde uitsluitend met muntgeld, op straat stonden eenvoudige parkeerautomaten, gebouwen bestonden voornamelijk uit onverwoestbaar beton en installaties waren nauwelijks aanwezig.

Artikel | Beprijs je gelukkig: Parkeertarief als reguleringsinstrument

Inmiddels maken we decennialang parkeerbeleid met als doel het leefbaar en bereikbaar houden van onze steden. Bij de uitwerking hiervan nam de overheid bij het aanbieden van parkeerruimte lang en met succes het voortouw. Het aanbieden van parkeerruimte was, zeker in gebouwde vorm, lang niet altijd profijtelijk. Het primaire doel is immers het reguleren van het gebruik van parkeervoorzieningen en niet geld verdienen.

Artikel I Hoe verkoop je 0,5 parkeerplaats?

De grote woningbouwopgave dwingt ons tot creatief, maar ook efficiënt handelen. Die woningen moeten er snel komen, maar de stad moet daarbij ook bereikbaar
en leefbaar blijven. Belangrijk om er tijdig op toe te zien dat de juiste afwegingen worden gemaakt, ook als het om parkeren gaat. Want in veel nieuwe, hippe ontwikkelingen komt nog wel eens onder aan de streep te staan: 0,4 parkeerplaats per woning. Maar wie koopt er nu minder dan een halve parkeerplaats? En is bij elke woning 0,3 parkeerplaats voor visite wel nodig? Lees de artikelen in de Update.

Artikel I Woonwijken kunnen met 50% minder plaatsen voor visite

De grote woningbouwopgave dwingt ons tot creatief, maar ook efficiënt handelen. Die woningen moeten er snel komen, maar de stad moet daarbij ook bereikbaar
en leefbaar blijven. Belangrijk om er tijdig op toe te zien dat de juiste afwegingen worden gemaakt, ook als het om parkeren gaat. Want in veel nieuwe, hippe ontwikkelingen komt nog wel eens onder aan de streep te staan: 0,4 parkeerplaats per woning. Maar wie koopt er nu minder dan een halve parkeerplaats? En is bij elke woning 0,3 parkeerplaats voor visite wel nodig? Lees de artikelen in de Update.

Artikel I Kwaliteit(s) ‘eisen’ voor de fiets!

Hoe kan ik mijn ambities op het gebied van het stimuleren van de fiets laten rijmen met ambities op het vlak van bereikbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte? | Welke kwaliteitseisen kun je hanteren voor een goede fietsparkeervoorziening? Lees beide artikelen in UPDATE.

Artikel I Voorbeeldig Enschede

Over het realiteitsgehalte van parkeernormen raken we niet uitgepraat. Nu de economie weer flink aantrekt ontstaan nieuwe initiatieven voor nieuwbouw en laait de discussie over het benodigde aantal parkeerplaatsen dat bij al deze projecten nodig is weer op. Lees beide artikelen.