Artikelen door erik

Artikel | Parkeerrechten vastleggen: noodzakelijk binnen gebiedsontwikkelingen

Het parkeren van auto’s vormt in toenemende mate een hoofdpijndossier in gebiedsontwikkelingen. Slimme parkeeroplossingen helpen de realisatie van onze enorme woningbouwopgave te versnellen. Als gevolg van deze oplossingen spelen nieuwe thema’s op. Eén van deze thema’s is het verdelen van een schaarse hoeveelheid parkeerruimte. Ruimte die plaats heeft gemaakt voor andere gewenste en noodzakelijke functies zoals groenvoorzieningen en ruimte om te spelen en te ontmoeten.

Artikel | Parkeerbeleid: eerste botsproef voor ambitieuze Omgevingsvisie

In een Omgevingsvisie weerklinken de haast grenzeloze ambities van een gemeente hoe om te gaan met de schaarse openbare ruimte en daaruit voortvloeiende ruimteclaims. Kracht bijgezet door prachtige termen als een klimaatadaptieve leefomgeving, duurzame mobiliteit en innovatief ondernemen. Parkeren is als ruimtevreter een belangrijk element in de strijd om de openbare ruimte. Ruimte waar de mens centraal staat en niet de geparkeerde auto.