Artikel | Parkeerrechten vastleggen: noodzakelijk binnen gebiedsontwikkelingen

Het parkeren van auto’s vormt in toenemende mate een hoofdpijndossier in gebiedsontwikkelingen. Slimme parkeeroplossingen helpen de realisatie van onze enorme woningbouwopgave te versnellen. Als gevolg van deze oplossingen spelen nieuwe thema’s op. Eén van deze thema’s is het verdelen van een schaarse hoeveelheid parkeerruimte. Ruimte die plaats heeft gemaakt voor andere gewenste en noodzakelijke functies zoals groenvoorzieningen en ruimte om te spelen en te ontmoeten.

Artikel | Parkeerbeleid: eerste botsproef voor ambitieuze Omgevingsvisie

In een Omgevingsvisie weerklinken de haast grenzeloze ambities van een gemeente hoe om te gaan met de schaarse openbare ruimte en daaruit voortvloeiende ruimteclaims. Kracht bijgezet door prachtige termen als een klimaatadaptieve leefomgeving, duurzame mobiliteit en innovatief ondernemen. Parkeren is als ruimtevreter een belangrijk element in de strijd om de openbare ruimte. Ruimte waar de mens centraal staat en niet de geparkeerde auto.

Artikel | Trends in 2024

Prognoses geven aan dat in 2050 maar liefst tweederde van de wereldbevolking in steden woont. En die steden willen we leefbaar en bereikbaar maken en houden. Dus moet deze enorme verdichtingsopgave ook gepaard gaan met slimme parkeer- en mobiliteitsoplossingen die doen wat ze beloven. Delleman: “De ruimte is en blijft letterlijk zo beperkt dat alleen integrale en goed doordachte oplossingen werken in de praktijk. En die komen pas tot stand als mobiliteit en parkeren vanaf het allereerste moment meegenomen worden in de plannen van stedenbouwkundigen en ontwikkelaars. Aan het eind van al het denk-, reken- en tekenwerk er nog even een bakje (lees: ondergrondse parkeergarage) en een paar hub’s met deelauto’s in zetten? Die tijd is voorbij.”

Artikel | Parkeerbeleid bij de tijd in Roermond

Parkeren vormt een belangrijke sleutel binnen de ambities van een gemeente. Het faciliteren van de woningbouwopgave, stappen zetten naar een mobiliteitstransitie én de kwaliteit verbeteren van de openbare ruimte. Om grip te krijgen op het gebruik van die schaarse openbare ruimte is integraal parkeerbeleid noodzakelijk, met parkeerregulering als een belangrijk sturend instrument.

Artikel | De Stationstuinen: meer ruimte door slimmer parkeren

Met het oog op een duurzame toekomst staat Barendrecht met de huidige woningbouwopgave voor een flinke uitdaging. Met ontwikkeling De Stationstuinen bouwt zij aan een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Een groene, gezonde leefomgeving die goed bereikbaar is met duurzame vervoerswijzen. Dit vraagt om slimme keuzes voor parkeren.

Artikel | Met gereguleerd parkeren houd je grip op het gebruik van de openbare ruimte

De komende jaren worden in Nederland duizenden woningen gebouwd. Bewoners van deze nieuwe woningen hebben allemaal een mobiliteitsbehoefte. Met behulp van de parkeernorm kun je een inschatting maken van de aard en omvang van deze parkeervraag. Deze inschatting brengt een risico met zich mee. Wat moet je doen als de werkelijke vraag naar parkeerplaatsen groter blijkt te zijn dan het aantal aangelegde parkeerplaatsen?

Flexibel parkeerbeleid maakt nieuwe wijk toekomstbestendig

Over tien jaar wonen 20.000 Groningers in de nieuwe wijk Suikerzijde, vlakbij het centrum. De ambitie is om een groene, royale en uitnodigende wijk te realiseren. De auto? Die verdwijnt grotendeels uit het straatbeeld. Lees het interview met Ernst Bos over dit bijzondere project en de aanpak in magazine Biind.

Blog | Samen groener met blauwe druifjes?

Als ik kijk naar mijn collega’s of wanneer ik rondstruin op de Intertraffic. Maar ook als ik scroll door LinkedIn, denk ik: Waar is de opmars van de vrouwen in de parkeerbranche gestrand? Niks mis met mannen, maar zoals in elke branche geldt: een goede mix van mannen en vrouwen maakt het leuker en de inhoud en samenwerking beter.

Hoe koop je een parkeergarage?

Als lezer kun je vast voorbeelden noemen van parkeergarages die prettig in gebruik zijn en welke juist niet. De hoeveelheid keuzes die de kwaliteit, en de kosten, van een parkeergarage bepalen is enorm. Voor gebiedseigenaren die behoefte hebben aan ‘een’ parkeergarage, stapelen de (tegen)vragen zich dan ook snel op. Spark vertaalt de wensen en ambities naar een concrete uitvraag in de markt.

Artikel I Hoe verkoop je 0,5 parkeerplaats?

De grote woningbouwopgave dwingt ons tot creatief, maar ook efficiënt handelen. Die woningen moeten er snel komen, maar de stad moet daarbij ook bereikbaar
en leefbaar blijven. Belangrijk om er tijdig op toe te zien dat de juiste afwegingen worden gemaakt, ook als het om parkeren gaat. Want in veel nieuwe, hippe ontwikkelingen komt nog wel eens onder aan de streep te staan: 0,4 parkeerplaats per woning. Maar wie koopt er nu minder dan een halve parkeerplaats? En is bij elke woning 0,3 parkeerplaats voor visite wel nodig? Lees de artikelen in de Update.