Tag Archief van: portrait

Artikel | De toekomst van ontspannen parkeerbeheer bij Leisurelands

Bij Leisurelands denk je allereerst aan ontspanning en vrije tijd. En daar draait het ook om bij de exploitant van 19 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg. Maar op het moment dat bezoekers hier ontspannen, zijn de medewerkers druk bezig om de faciliteiten probleemloos draaiend te houden. Belangrijk onderdeel van het concept van Leisurelands is een eenvoudige en soepele parkeerervaring voor haar gasten. Toegang tot de recreatiegebieden is namelijk helemaal gratis, automobilisten betalen alleen een parkeerbijdrage.

Artikel | NEN 2443: nieuwe inzichten in de toepassing

Als ontwerper van een nieuwe parkeervoorziening houd je rekening met eisen waaraan de voorziening moet voldoen. De Nederlandse norm Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages, NEN 2443, beschrijft deze eisen. Omdat het alweer ruim 10 jaar geleden is dat de laatste NEN 2443 verscheen en een nieuwe norm nog achter de horizon ligt, hebben wij de notitie “Actuele inzichten NEN 2443” opgesteld. Deze notitie geeft antwoord op prangende vragen over NEN 2443 en bevat suggesties en verbeteringen. Ook lees je hierin de ervaringen van adviseurs binnen en buiten Spark.

Artikel | MEO test parkeerterrein Maastricht

De gemeente Maastricht heeft in 2003 enkele parkeergarages langjarig in erfpacht uitgegeven. Medio 2017 ontvangt Rob Lamers, die namens de gemeente als contractmanager optreedt, het verzoek om de overdracht van een parkeerterrein te effectueren, zoals eerder intentioneel voorzien was in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Q-Park. Daarmee wenst de contractpartner gebruik te maken van haar eerste recht om enkele parkeerterreinen toe te voegen. Rob Lamers realiseert zich dat dit moet gebeuren onder marktconforme condities. Niet alleen vanuit het belang van de gemeente.

Artikel | De Stationstuinen: meer ruimte door slimmer parkeren

Met het oog op een duurzame toekomst staat Barendrecht met de huidige woningbouwopgave voor een flinke uitdaging. Met ontwikkeling De Stationstuinen bouwt zij aan een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Een groene, gezonde leefomgeving die goed bereikbaar is met duurzame vervoerswijzen. Dit vraagt om slimme keuzes voor parkeren.

Fietsverrommeling? Los het op!

Een bulk aan foutgeparkeerde fietsen, zwerffietsen, veel te krappe fietsparkeerplekken. Hoe pak je als probleemeigenaar de fietsverrommeling aan, zodat je stad weer bereikbaar wordt voor de fietser en de voetganger? Lees het artikel.

Column: Marktconform bestaat niet

Er zijn van die begrippen die iedereen kent en waarvan niemand zich afvraagt wat de exacte definitie van dat woord is. Marktconform is er zo een. Wat gebeurt er dan als dit begrip wordt gebruikt in een context waar de vrije marktwerking niet per definitie opgaat?

Artikel I Fietsparkeren: een nieuwe strijd om plek in de openbare ruimte?

Hoe kan ik mijn ambities op het gebied van het stimuleren van de fiets laten rijmen met ambities op het vlak van bereikbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte? | Welke kwaliteitseisen kun je hanteren voor een goede fietsparkeervoorziening? Lees beide artikelen in UPDATE.

Artikel I Kwaliteit(s) ‘eisen’ voor de fiets!

Hoe kan ik mijn ambities op het gebied van het stimuleren van de fiets laten rijmen met ambities op het vlak van bereikbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte? | Welke kwaliteitseisen kun je hanteren voor een goede fietsparkeervoorziening? Lees beide artikelen in UPDATE.

Differentiëren in parkeertarieven?

Is het een goede ontwikkeling dat elektrische auto’s vanaf 2021 korting krijgen op parkeertarieven? Voor het parkeerpanel van PARKEER24 reageert collega Erwin van Hout, specialist Elektrisch laden en parkeren, op deze stelling en geeft hij zijn visie. 

Maatwerk en parkeerkencijfers. Gaat dat samen?

Het CROW heeft parkeerkencijfers opgesteld voor een globale bepaling van het benodigde aantal parkeerplaatsen bij (her)ontwikkelingen. Daarbij stelt zij dat deze cijfers nooit zijn ontwikkeld om als norm te dienen, maar om een orde van grootte uit te rekenen. Kunnen de CROW-parkeerkencijfers toch een rol spelen bij de bepaling van de parkeerbehoefte van specifieke locaties?

Tag Archief van: portrait