Tag Archief van: parkeerbeleid

Artikel | Parkeerbeleid bij de tijd in Roermond

Parkeren vormt een belangrijke sleutel binnen de ambities van een gemeente. Het faciliteren van de woningbouwopgave, stappen zetten naar een mobiliteitstransitie én de kwaliteit verbeteren van de openbare ruimte. Om grip te krijgen op het gebruik van die schaarse openbare ruimte is integraal parkeerbeleid noodzakelijk, met parkeerregulering als een belangrijk sturend instrument.

Blog: I have a dream: parkeren na COVID-19

In deze coronaperiode bevestigt de roep om maatregelen nog eens het ongemak dat altijd al onderdeel is van de discussie over betaald parkeren. Wie betaalt de kosten van parkeren en is dat redelijk?

Tag Archief van: parkeerbeleid