Rob Ebbing

Al tijdens mijn studie in Rotterdam heb ik ervaren dat de openbare ruimte steeds intensiever wordt gebruikt. Dit zet de leefbaarheid onder druk. Gelukkig wordt steeds vaker ingezien dat het zonde is om vervoermiddelen in de openbare ruimte te stallen. De realisatie van gebouwde parkeervoorzieningen biedt hiervoor een welkome maar vaak kostbare oplossing.

Er komt steeds meer informatie beschikbaar over het gebruik van parkeervoorzieningen. Dit biedt de mogelijkheid om de vraag naar en het aanbod van parkeerruimte beter op elkaar af te stemmen. En wordt beschikbare ruimte optimaal benut.

Bij (gebieds)ontwikkelingen wordt gekeken naar de realisatie van parkeerruimte voor auto en fiets. Het zo vroeg mogelijk in kaart brengen van deze opgave brengt duurzamere oplossingen binnen handbereik. Als onderdeel hiervan worden steeds vaker openbare en gezamenlijke parkeervoorzieningen gerealiseerd. Dat biedt nieuwe mogelijkheden. Zo wordt de vaste eigen parkeerplaats een deelplek of wordt zelfs de auto gedeeld. Dat vergt begrip en afstemming tussen meerdere partijen. Om deze manier van exploiteren mogelijk te maken, helpt ervaring met de organisatie hiervan.

Ruim 20 jaar ben ik onafgebroken actief met verschillende parkeervraagstukken. Vanuit privaat en publiek perspectief. Met deze ervaring ben ik in staat om samen met beleidsmakers, stedenbouwers, ontwikkelaars en exploitanten nog betere parkeeroplossingen mogelijk te maken. Parkeeroplossingen die bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving. Wat een mooi vak heb ik toch eigenlijk.

Contact? Mail mij: robebbing@spark-parkeren.nl