Pieter Delleman

Als geograaf heb ik geleerd goed te kijken naar de relatie tussen de mens en de ruimte waarin hij zich begeeft. Het feit dat deze ruimte schaars is, en dus eerlijk moet worden verdeeld, komt nadrukkelijk naar voren bij het vraagstuk van parkeren.

In een stedelijke omgeving wordt de plek voor de auto (en steeds vaker ook de fiets) vaak als ‘lastig dossier’ ervaren. Mijn achtergrond in gebiedsontwikkeling en bijbehorende projecten op het snijvlak van ruimtelijke ordening, milieu en verkeer & vervoer hebben mij iets geleerd. En wel dat we veel kansen voor een innovatieve parkeeroplossing laten liggen. Want er is zoveel meer mogelijk als we het anders en vooral slimmer doen. Door mobiliteit en parkeren op strategisch niveau tijdig uit te werken, eenvoudiger te organiseren, gebruiksvriendelijker te implementeren en opener te communiceren.

Een toekomstbestendige, maar ook praktisch haalbare benadering van parkeren vraagt naast vakinhoudelijke kennis ook om bestuurlijk en strategisch inzicht. Ik zet dit inzicht in combinatie met mijn ideeën over een bereikbare en tegelijkertijd fijne leefomgeving graag in voor diverse parkeervraagstukken.

Specialismen:

  • Parkeernormen en hun toepassing
  • Innovatieve parkeerconcepten bij gebiedsontwikkeling
  • Invoering van parkeerregulering
  • Digitaliseren van de parkeerketen
  • Participatie en communicatie
  • Inkoop en aanbesteding van parkeerapparatuur

Tevens ben ik co-auteur van het boek ‘Parkeren en Ruimte’ (ISBN 97 8949 1930 225).

Contact? Mail mij: pieterdelleman@spark-parkeren.nl