Michel Houtkamp

Als parkeeradviseur houd ik mij bezig met een breed scala aan parkeeropgaven. Door mijn studie Ruimtelijke Ordening & Planologie en mijn werkervaring begrijp ik zowel de ruimtelijke als de beleidsmatige kant van het vakgebied goed. 

Voor allerlei type parkeervoorzieningen maak en toets ik parkeertechnische ontwerpen. Daarnaast doorgrond ik de werkelijke parkeerbehoefte die met een ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat en ondersteun ik bij het opstellen van beleidsdocumenten.

In mijn jaren bij Spark heb ik veel ervaring opgedaan met het ontwerpen volgens de richtlijnen van de NEN 2443. Bij veel projecten vormt dit het kwaliteits- en toetsingskader voor parkeervoorzieningen. Hiernaast heb ik een passie voor duurzaamheid. Dit pas ik graag toe op parkeervraagstukken.

Ik heb veel kennis en ervaring op het gebied van:

  • het ontwerpen en toetsen van parkeervoorzieningen en het daarbij toepassen van de NEN 2443
  • het ruimtelijk inpassen van parkeervoorzieningen
  • het opstellen van parkeerbehoefte berekeningen

Contact? Mail mij: michelhoutkamp@spark-parkeren.nl