Michael Fousert

Als afgestudeerd sociaal geograaf bekijk ik vraagstukken vanuit een andere blik; ik kijk vooral naar de interactie die mensen hebben met hun omgeving. Mobiliteit en vooral ook parkeren zijn hierin belangrijke aspecten. Een groot deel van de openbare ruimte is tenslotte op de auto gericht. Het is daarom van belang de juiste keuzes te maken bij de inrichting van deze openbare ruimte.

Dit begint met het ophalen en samenbrengen van data om tot heldere inzichten te komen. Nagenoeg alle parkeerapparatuur genereert tegenwoordig namelijk bruikbare data. Door middel van data-analyses en het maken van overzichtelijke rapportages help ik graag met de belangrijke details. Hiermee kunnen harde cijfers worden overlegd om beslissingen te onderbouwen.

Ik geloof dat wij op deze manier ondersteuning kunnen bieden in het werken aan een leefbare ruimte. Schaarse ruimte die we zo optimaal mogelijk moeten benutten om een leefomgeving te bouwen waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Ik help graag om dit voor elkaar te krijgen door handvatten te bieden op basis van de feiten.

Contact? Mail mij: michaelfousert@spark-parkeren.nl