Edwin van der Gracht

In 2017 heb ik de studie Mobiliteit aan de NHTV afgerond. Hierna ben ik als adviseur bij Spark gestart en sindsdien ben ik bij diverse parkeervraagstukken betrokken.

Ik ben geïnteresseerd in alles wat op wielen rijdt. De auto heeft voor mij een bijzondere plek. Niet zozeer omdat ik autoliefhebber ben, maar omdat ik ervaar hoe belangrijk de auto voor velen van ons is. Hierbij denk ik aan woorden als vrijheid, plezier en trots. Tegelijkertijd zie ik tot wat voor uitdagingen het faciliteren van de geparkeerde auto ons stelt.

In mijn werk zie ik deze uitdagingen terug bij het opstellen van parkeervisies en parkeerbeleidsplannen. Parkeren wordt in deze abstracte kaders steeds vaker in verbinding gebracht met thema’s als gezondheid (het voorkomen van hittestress, het gebruik van gezonde vervoerswijzen stimuleren), een aantrekkelijke openbare ruimte en duurzaamheid. Succesvol willen zijn in deze uitdagingen betekent parkeren op een alternatieve manier organiseren. Dit maakt voor mij dat parkeren een ontzettend relevant en boeiend vakgebied is.

Contact? Mail mij: edwinvandergracht@spark-parkeren.nl