Edward van Dijk

Ik heb iets met auto’s, zowel in professionele zin als privé. De enorme impact van auto’s op de stad en op onze ruimte fascineert mij en komt samen in het thema parkeren. Waarin niet alleen aandacht is voor de auto, maar ook voor de fietser en de voetganger.  

In 2018 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam in de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Na mijn studie ging ik direct aan de slag in stedenbouwkundige rollen bij diverse gemeenten.

Zoals stedenbouwkundigen kijken naar ruimtelijke vraagstukken, zo kijkt Spark naar parkeeropgaves. Met oog voor duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. En dat vind ik inspirerend om te zien. In het verleden was parkeren niet meer dan een kanttekening in een beleidsdocument, nu neemt parkeren een belangrijke plaats in een ontwikkeling in: kies je bijvoorbeeld voor een in beton gegoten parkeergarage of streef je naar een duurzame, multifunctionele garage die toekomstbestendig is?

Waar ik voorheen vragen in een stedenbouwkundige context stelde, doe ik dit nu aan de hand van parkeeropgaves als adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling; op basis van toetsing en ontwerp breng ik een advies uit voor diverse projecten.

Contact? Mail mij: edwardvandijk@spark-parkeren.nl