Ed van Savooyen

Al ruim 30 jaar werk ik in de parkeersector. Voor mij is maar 1 ding belangrijk: parkeeroplossingen bedenken die een bijdrage leveren aan ons welzijn.

Om een visie en ambitie te vertalen naar toekomstige oplossingen, die recht doen aan de kwaliteit van ons leven, doorzie ik alle aspecten van het vakgebied. De ene keer door geplaveide wegen optimaal te gebruiken, de andere keer door nieuwe wegen te verkennen of zo nodig aan te leggen. Dat doe ik altijd ‘samen’ met mijn opdrachtgever, omdat ik ervan overtuigd ben dat het alleen dan tot een oplossing leidt die succesvol is.

Ik vervul graag een rol als motivator en adviseur in integrale parkeervraagstukken die (beleidsmatig) raken aan economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu. Ik weet als geen ander de samenhang tussen de parkeerbehoefte, de te stellen kwaliteitseisen, de eigendoms- en (beheer)organisatieaspecten en de financiële haalbaarheid te duiden. Om met dat inzicht beslissingen te kunnen nemen.

Tevens ben ik co-auteur van de boeken ‘Parkeren op niveau’ (ISBN 90 6868 389 6) en ‘Parkeren en Ruimte’ (ISBN 97 8949 1930 225).

Contact? Mail mij: edvansavooyen@spark-parkeren.nl