Arie Pijp

“De woningnood is groot, de woningbouwopgave concentreert zich binnenstedelijk. Dat vraagt om parkeer- en mobiliteitsoplossingen waarbij de openbare ruimte zo min mogelijk wordt aangetast of opgeëist door het privébezit van enkelen.”

Zo is het stallen van scooters en fietsen en het parkeren van auto’s een sociaal-economisch vraagstuk. Het is een werkveld waar sociologie, economie en techniek elkaar bij uitstek raken.
Met mijn (commercieel) economische achtergrond, aangevuld met een opleiding in de sociologie en mijn voorliefde voor de nieuwste technieken ben ik in staat om de vertaalslag te maken van visie naar beleid en van beleid naar uitvoering.

Ik ben sinds 1999 werkzaam in de parkeersector. Gestart bij Parkeer Management Nederland als regiomanager in off street parkeren, daarna als projectleider en sales engineer bij Parkeer Groep Nederland in on street parkeren. Sinds 2006 werk ik bij Spark, nu als senior adviseur. Ik ben met name actief op het vlak van parkeerexploitatie en -organisatie, waar het gaat om ontwikkelvraagstukken, parkeer- en mobiliteitsconcepten, organisatieadvies en (Europese) aanbestedingsprojecten.

Specialismen:

  • advies en begeleiding
  • visie- en beleidsvorming
  • digitaliseringstrajecten parkeren
  • in- en uitvoering gereguleerd parkeren
  • projectmanagement
  • operationeel beheer parkeergarages
  • beheer straatparkeren

Contact? Mail mij: ariepijp@spark-parkeren.nl