Angelique Breukel

Met 18 jaar gemeentelijke managementervaring in de parkeerwereld heb ik ruime ervaring op het gebied van beheer en exploitatie van parkeervoorzieningen, (parkeer)handhaving en parkeerdienstverlening. Zowel voor de auto als de fiets.

Naast vakinhoudelijke kennis beweeg ik makkelijk in de politieke en maatschappelijke omgeving. Politieke belangen en maatschappelijke participatie zijn elementen om rekening mee te houden bij het maken en uitvoeren van parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Mensen willen graag wonen en werken in een aantrekkelijke omgeving. De bereikbaarheid van de stad, maar ook steeds meer de leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke factoren die de waarde en het belang van parkeren veranderen. Vraagstukken die hierbij spelen zijn: waar willen we parkeren faciliteren, hoe verleiden we de parkeerder tot ander gedrag en hoe voorkomen we “verrommeling” van het straatbeeld met al die fietsen? Welke oplossingen passen bij jouw dorp of stad? Ik denk graag met je mee om de beste oplossingen te vinden.

Parkeerregelingen, digitaliseren van de parkeerketen, fietsparkeren, parkeerexploitatie en beheer; in diverse rollen help ik graag van beleid tot uitvoering, van opdracht tot beheer.

Naast mijn advieswerk ben ik plaatsvervangend directeur en vorm ik samen met Welmoed Rieff de directie van Spark.

Lees mijn blog: Samen groener met blauwe druifjes?

Contact? Mail mij: angeliquebreukel@spark-parkeren.nl